วิธี การคำนวณ เทคนิค การอบโอโซน สำหรับ ห้องคอนโดมิเนียม

 

วิธีการอบโอโซนคอนโดมิเนียม

หลักการของการอบโอโซนสำหรับห้องคอนโดมิเนียม คือ ต้องมีเครื่องผลิตโอโซน ที่สามารถทำปริมาณโอโซนออกมาให้เพียงพอ เต็มตามปริมาตรของพื้นที่คอนโดมิเนียมทั้งหมด เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพเต็มที่ในการฆ่าเชื้อหรือกำจัดกลิ่น 

การคำนวณปริมาณโอโซน

เพื่อให้โอโซนมีประสิทธิภาพ และเป็นเครื่องมือที่สามารถกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อสำหรับห้องคอนโดมิเนียม  เครื่องผลิตโอโซน มีหน่วยวัด คือ จำนวนมิลลิกรัมของโอโซนที่ผลิตได้ต่อชั่วโมง หรือ มิลลิกรัม / ชั่วโมง 

วิธีคำนวณ

โดยใช้หลักการคำนวณ คือ ทุก ๆ 1,000 มิลลิกรัมของปริมาณโอโซนด้วยเครื่องผลิตโอโซน จะสามารถทำการอบฯ พื้นที่คิดเป็นปริมาตรได้ 1,000 ลูกบาศก์ฟุตซึ่งมีขนาดประมาณความกว้าง 10 ฟุต  ความยาว 10 ฟุต เพดานสูง 10ฟุต (10x10x10 ft = 1,000 Cubic foot)

            (เนื่องจากหน่วยการวัดของประเทศเราเป็นเมตร ดังนั้นจึงต้องแปลงหน่วยมาตรวัดจากฟุตเป็นเมตร คือ 1 ฟุต เท่ากับ 30 เซนติเมตร ดังนั้น 10 ฟุต เท่ากับ 300 เซนติเมตร และ 1 เมตร เท่ากับ 100 เซนติเมตร ดังนั้น 300 เซนติเมตร เท่ากับ 3 เมตร) 

            เมื่อแปลงหน่วยมาตรวัตแล้ว จะได้ 3x3x3 เมตร คือ พื้นที่ความกว้าง 3 เมตร ความยาว 3 เมตร ความสูง 3 เมตร มีปริมาตร คือ 3X3X3 = 27 ลูกบาศก์เมตร ต้องใช้ปริมาณโอโซนที่ผลิตออกมาได้ 1,000 มิลลิกรัม/ชั่วโมง ต่อ 27 ลูกบาศก์เมตร จึงจะสามารถฆ่าเชื้อโรคและกำจัดกลิ่นได้อย่างมีประสิทธิผลเต็มที่


 

 

 

 

ความรุนแรงของปัญหา

 

ในส่วนนี้ปัญหาส่วนใหญ่ คือ กลิ่น จากการปรุงอาหาร หรือ กลิ่นอาหาร ที่สะสมเข้าไปในส่วนต่าง ๆ ที่ประกอบเป็นส่วนนี้ทั้งหมด และยังสามารถกระจายไปในส่วนอื่น ๆได้ ไม่ว่าจะเป็นห้องนั่งเล่น หรือห้องนอน ห้องน้ำ เนื่องจากเป็นพื้นที่แบบเปิด ถึงแม้ว่า จะมีเครื่องดูดควันก็ตาม

 

          ความต้องการ คือ ผู้ใช้หรือเจ้าของห้อง ต้องการห้องที่สะอาด ปราศจากกลิ่นอาหารรวมถึงเชื้อต่าง ๆ ที่มองไม่เห็นเช่น เชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา ที่สะสมมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง

 

ข้อพิจารณา คือ พื้นที่ส่วนนี้ เป็นพื้นที่สำหรับปรุงอาหาร และ รับประทานอาหาร ซึ่งมีสิ่งตกแต่งมีพื้นผิวเรียบมัน แต่ยังมีส่วนที่เป็นช่องว่างสำหรับอากาศคือส่วนของตู้ต่าง ๆ ที่จะสามารถเป็นที่สะสมของเชื้อโรคและกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้

 

          การประเมินความรุนแรงของปัญหาในส่วนนี้ คือ กลิ่นที่สัมผัสได้ ว่ามากน้อยแค่ไหน หากมีกลิ่นค่อนข้างรุนแรง และ จากการมองเห็นจุดดำ หรือคราบต่าง ๆ ฯลฯ ว่ามีมากแค่ไหน จึงต้องคำนวณการใช้ปริมาณโอโซนให้เหมาะสมหรือมากขึ้นเพื่อกำจัดเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และกลิ่นไม่พึงประสงค์ให้หมดไป

 

Visitors: 57,130