เครื่องผลิตโอโซน

เครื่องผลิตโอโซนคืออะไร ???

เครื่องผลิตโอโซน คือเครื่องที่ทำหน้าที่ผลิตโอโซนออกมาเพื่อนำไปใช้งาน ปริมาณโอโซนที่ผลิตได้เรียกเป็นหน่วยมิลลิกรัม/ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับขนาดความสามารถ และประสิทธิภาพของเครื่อง มีประโยชน์มากมายทั้งใช้ในชีวิตประจำวัน, ด้านเกษตรกรรม ประมง อุตสาหกรรมต่างๆและวงการแพทย์เป็นต้นและมีความจำเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในยุคนี้ที่เต็มไปด้วเชื้อไวรัส, แบคทีเรีย, เชื้อรา, สารพิษและสารเคมีตกค้างในผักและผลไม้ ฯลฯ

จากผลการวิจัย ในปี 2538 เพื่อศึกษาสารพิษตกค้างในผักและผลไม้ พบว่าผัก 10 ประเภทในจำนวน 365 ตัวอย่างมีการตกค้างของสารพิษชนิดต่างๆถึง135ตัวอย่างและมีหลายชนิดพบว่าเกินมาตรฐานความปลอดภัยขององค์การ อนามัยโลก ผักคะน้า พบสารพิษมากที่สุดเกินค่าความปลอดภัย 19.7% ของตัวอย่าง 20 ชนิด รองลงมาถั่วฝักยาว จากตัวอย่าง 7 ชนิดพบ 10% เกินค่าความปลอดภัยและผลไม้ครองแชมป์ได้แก่ ส้มจาก 70 ตัวอย่าง พบสารพิษตกค้าง 73%และ 16% เกินค่าความปลอดภัย.

ขณะ นี้ระบาดแล้วเชื้อทีมีชื่อว่า ซาโมเเนลล่า (Samonella) ปกติจะติดเชื้อในเนื้อไก่ แต่เดี๋ยวนี้มันสามารถติดมากับผักค่างๆเช่นถั่วงอกโดยเฉพาะถั่วที่ผ่านการฟอกสี สังเกจง่ายๆมันจะมีสีขาวจั๊วะผิดจากถั่วงอกที่ไม่ผ่านการฟอกสีจะดูไม่สวยงามจะมีสีคล้ำนิดๆแต่ปลอดภัย นอกจากจะมีสารตกค้างอาจจะติดเชื้อซามอแนลล่ามาด้วย แม้จะล้างน้ำด้วยด่างทับทิมก็ไม่สามารถช่วยให้ สารตกค้าง สารปนเปื้อนและเชื้อโรคหมดไปได้ เมื่อนำมาปรุงอาหารหรือทานดิบๆ เมื่อทานเข้าไปมากๆมันจะทำให้ท้องเสีย แต่ถ้ามีเชื้อซาโมแนลล่ามากๆจะทำเชื้อฟักตัวถ้าขึ้นสมองอาจทำ ให้เสียชีวิต ทาง อย.ได้ตรวจพบและประกาศเตือนประชาชนให้ระวังอย่ารับประทานดิบๆ ควรทำให้สุกก่อน. แต่ว่าสารเคมีตกค้างยังคงหลงเหลืออยู่เพื่อความปลอดภัยจะต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคด้วยโอโซนจึงจะปลอดภัย ที่แนะนำให้โอโซนมิได้หวังโฆษณาขายสินค้าหากเป็นการแนะนำให้รู้จักคุณประโยชน์ของโอโซนมีบทบาทต่อชีวิตประจำวัน และมันก็มีคุณโทษเหมือนกันหากโดยเฉพาะถ้าสูตดมโอโซนโดยตรงและอย.(FDA)ของอเมริกาได้แนะนำใช้ไม่เกินพิกัดที่ 0.05 พี พี เอ็ม หรือเศษส่วนล้าน.

Visitors: 57,131