ประโยชน์ของโอโซน

ประโยชน์ของโอโซนในชีวิตประจําวัน

1. ดับกลิ่นอันไม่พึ่งประสงค์ เช่น ไอระเหยในสาร อินทรีย์ต่าง ๆ โอโซนจะเข้าไปทําปฏิกิริยากับกลิ่นเหล่านั้นทําให้เกิดสารประกอบที่ไม่มีกลิ่น

การนําไปประยุกต์ใช้งาน

1.1) กําจัดกลิ่นอาหารและควันบุหรี่ในที่ทํางาน ร้านอาหาร และสถานบันเทิง ฯลฯ

1.2) อบฆ่าเชื้อโรคในช่องแอร์เบาะ พรม ทําให้อากาศในรถยนต์บริสุทธิ์

1.3) อบห้องเพื่อฆ่าเชื้อโรค ดับกลิ่นเหม็นอับ ในรองเท้าตู้เย็น ตู้เสื้อผ้า และห้องนํ้า

1.4) ฆ่าเชื้อดับกลิ่นเหม็นอับในห้องนอน กําจัดไรฝุ่น , แมลงสาบ และช่วยบําบัดโรคภูมิแพ้

2. ทําลายและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรค โดยโอโซนจะเข้าไป ทําลายผนังเซลล์ของเชื้อโรคต่าง ๆ ทําให้เชื้อโรคไม่สามารถเจริญเติบโตและตายไป

การนําไปประยุกต์ใช้งาน

2.1) ย่อยสลายสารพิษ(ฟอร์มาลีน)ยืดอายุการเก็บรักษาพืช ผัก ผลไม้เนื้อสัตว์และอาหารทะเล

2.2) นํ้าโอโซนสามารถล้าง ฆ่าเชื้อภาชนะเครื่องแก้ว จาน ชาม ขวดนม เครื่องใช้สําหรับเด็ก ทําให้ภาชนะแวววาว ไม่เกิดคราบของสารเคมีและสบู่

2.3) ฆ่าเชื้อโรคและเพิ่มออกซิเจนในนํ้าสําหรับดื่ม ทํานํ้าบ้วนปากช่วยฆ่าเชื้อ และป้องกันกลิ่นปาก และยังใช้ในการซักผ้าเพื่อฆ่าเชื้อ และขจัดผงซักฟอก ที่ติดค้างทําให้ผ้านุ่ม

2.4) นํ้ามันมะกอกผสมโอโซนใช้ใสผมขจัดรังแค่ และป้องกันผมร่วง

2.5) นํ้าโอโซนสามารถนํามารดนํ้าต้นไม้ทําให้ต้นไม้เจริญเติบโตรวดเร็ว รากไม่เน่า

3. ด้านอนามัย

3.1) อาบน้ำโอโซนช่วยทําให้สุขภาพดีสดชื่น ผิวขาวนวลขึ้น ช่วยลดกลิ่นและอาการคัน

4. บําบัดโรค

4.1) โดยโอโซนจะฆ่าแบคทีเรีย, เชื้อรา,ไวรัส และสารพิษที่อยู่ในกระแสเลือด และบนผิวหนัง

5. สลายแก๊สพิษ

5.1) โดยโอโซนจะเข้าไปทําลายโครงสร้างของแก๊ส พิษต่าง ๆ ทําให้แก๊สพิษเหล่านั้น สลายตัวหรือเปลี่ยนรูปกําจัดพิษของสารฆ่าแมลงชนิดต่างๆที่ตกค้าง

5.2) ลดพิษของสารฟอร์มาดีไฮด์ที่ออกมาจากการทาสีบ้านใหม่

Visitors: 57,131